ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή 12 Φ/Β Πάρκων ισχύος 100kWp έκαστο

Δείτε περισσότερα...Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 1,5MWp στο Μεγάλο Βαθυχώρι του ΔΔ Βιλλίων Αττικής

Το έργο αυτό αποτελεί την επέκταση του Φ/Β πάρκου ισχύος 6ΜWp το οποίο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2011.

Δείτε περισσότερα...Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 2 Φ/Β συστημάτων στα κτήρια της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στα ΣΕΑ Ασπροπύργου συνολικής ισχύος 43,46kWp

Δείτε περισσότερα...Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 1,05MWp στις Λούζες Αιτωλοακαρνανίας

Στις 29 Ιουλίου 2012 το Φ/Β πάρκο συνδέθηκε με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ.

Δείτε περισσότερα...Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 352,185ΚWp στο Μπαθερίστι-Ψάθα του νομού Αττικής

Στις 17 Ιουλίου 2012 το Φ/Β πάρκο ισχύος 352,185kWp συνδέθηκε με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ.

Δείτε περισσότερα...Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 1MWp στην Λακωνία

Τελείωσαν οι εργασίες κατασκευής του Φ/Β πάρκου ισχύος 1MWp στο Ξηροκάμπι Λακωνίας.

Δείτε περισσότερα...Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 6MWp στο Μεγάλο Βαθυχώρι του ΔΔ Βιλλίων Αττικής

Στις 24 Νοεμβρίου 2011 το Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 6MWp στο Μεγάλο Βαθυχώρι του Δ.Δ. Βιλλίων στον Νομό Αττικής συνδέθηκε στο δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ.

Δείτε περισσότερα...Δείτε περισσότερα...

 
 
 
NEWSLETTER
 
Φωτοβολταϊκά συστήματα


Η Reni-DS διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία από ήδη εγκατεστημένα έργα, αναλαμβάνει την παράδοση μικρών και μεγάλων Φ/Β έργων, σε αγροτεμάχια ή κτιριακές εγκαταστάσεις, με το κλειδί στο χέρι (turn-key projects).

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:

 

 •   Πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων
 •   Επιτόπου αυτοψία του αγροτεμαχίου ή της κτιριακής εγκατάστασης ανάλογα με την περίπτωση
 •   Ολοκληρωμένη και λεπτομερής εκπόνηση μελετών
 •   Διεκπεραίωση αδειοδοτικών διαδικασιών με τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ, ΥΠΕΚΑ, Πολεοδομία κτλ.)
 •   Υποστήριξη για τραπεζική χρηματοδότηση
 •   Κατασκευή και θέση σε λειτουργία των Φ/Β σταθμών
 •   Τελική σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ
 •   Παρακολούθηση, εποπτεία και συντήρηση του Φ/Β σταθμού
 •   Συμβουλευτικές για μεγάλα Φ/Β πάρκα
 •   Πιστοποίηση Φ/Β σταθμών

 

 

 

 

Επιπλέον, καλύπτουμε όλα τα στάδια εξέλιξης ενός Φ/Β έργου με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία εξασφαλίζοντας:

 

 •  Επώνυμο εξοπλισμό από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως με εγγυήσεις αποδεκτές από το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα
 •  Ορθολογικό σχεδιασμό για μεγιστοποίηση της απόδοσης και ελαχιστοποίηση των απωλειών, με τη χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων, υπολογιστικών συστημάτων σε συνδυασμό με την άριστη τεχνογνωσία των μηχανικών
 •  Σωστή οργάνωση του εκάστοτε Φ/Β έργου για την κατασκευή του μέσα στα χρονικά όρια περαίωσής του
 •  Επιτήρηση της εγκατάστασης για καταγραφή και μετάδοση δεδομένων καθώς επίσης για διάγνωση πιθανών βλαβών
 •  Πρόβλεψη και σχεδιασμό επιπλέον συστημάτων ή δικτύων για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του Φ/Β συστήματος (BMS SCADA, Δίκτυα πλύσης κτλ)
 •  Εγκατάσταση βάσει διεθνών προτύπων
 •  Εγγύηση απόδοσης της συνολικής εγκατάστασης

 
 
 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 
 
 

 

 

     
Designed and developed by HellasSITES